Over FindX

Archeologisch onderzoek vind overal in Nederland plaats. Bij wet bepaald en in bepalingen verordonneerd worden jaarlijks in het kader van de ruimtelijke ontwikkeling vele honderden onderzoeken uitgevoerd. Onderzoeken waarbij een haast onmetelijk grote hoeveelheden informatie gegenereerd wordt.

De resultaten van de onderzoeken worden in geschreven vorm vastgelegd in rapporten die als juridische documenten gekoppeld zijn aan de bouwvergunning. De objecten worden opgeslagen in provinciale of gemeentelijke depots en de ingewonnen data belandt ergens in database.

Tijdens een opgraving wil de pers aandacht schenken aan hetgeen er op een plaats gebeurd. Even terug naar toen, een glimp van voeger. De resten worden gekoesterd als een ├ęchte schat, zorgen voor aandacht van een burgemeester of wethouders, voor gevoelens van trots op de plaats en uitspraken dat daar toch wat mee gedaan moet worden. Kennissen en vrienden worden gebeld om toch vooral een kijkje te komen nemen en om daarna nog een hapje en een drankje te doen.

Als echter de nieuwbouw is verrezen en ook het rapport twee jaar later is verschenen, is van alle aandacht en positieve gedachten niets meer over. Het rapport verdwijnt onderin een bureaulade en de data en vondsten worden opgeslagen in anonieme bestanden en grijsbruine dozen.

De kansen er iets mee te doen zijn echter niet verdwenen. Al staat er een nieuw gebouw, er kan nog steeds iets met het erfgoed gedaan worden, nog steeds kan het leiden tot een berichtje naar de kennissen en vrienden en een aanleiding zijn tot een hapje en een drankje.

Erfgoed geeft kansen. Kansen om te verbinden, te onderscheiden en te ontwikkelen. De kansen liggen voor het grijpen, we moeten enkel nog toepakken. FindX doet dit.

FindX heeft als missie om de kennis van en betrokkenheid met cultureel erfgoed te vergroten en met deze kennis nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.

FindX bied op meerdere niveaus haar diensten aan. Voor overheden en beleidsmakers, voor beroepsmatig actieve erfgoedspecialisten, voor partijen die beroeps- of hobbymatig met erfgoed in aanraking komen. Erfgoed is overal, dus FindX is er voor iedereen!  FindX heeft vier pijlers: 

Specialistisch Onderzoek   

Veldwerk & Support   

Advies & Consult

Educatie & Beleving