Veldwerk en support

Veldwerk

FindX kan voor u de bij de individuele archeologische onderzoeken gegenereerde informatie samen brengen en zodanig tot bruikbare elementen smeden dat het mogelijk wordt uw regio, gemeente of woonplaats extra aantrekkelijk te maken en, mede door diverse partijen met elkaar samen te laten werken, naamsbekendheid en arbeidsplaatsen te genereren.

FindX voert een breed scala werkzaamheden uit gerelateerd aan de erfgoedsector, de ruimtelijke ordening en het toerisme.

FindX biedt een keur aan services zo dat kan dit op diverse wijzen voor u realiseren.

Een eerste, zuiver archeologische, wijze is het uitvoeren van onderzoeken naar de allerkleinste delen van de archeologische onderzoeken; de analyse van de grondmonsters.

Depot werkzaamheden

Een tweede wijze is het ontsluiten van de archeologische data in de depots. Daarbij geen onderscheid makend tussen de provinciale en gemeentelijke archeologische depots als óók voor de depots van de diverse archeologische bedrijven.

Het destilleren van de bruikbare informatie van in het verleden uitgevoerde onderzoeken voor het opstellen van een toeristisch beleid, een gebiedsvisie, een onderzoeksagenda of archeologische plannen van eisen.

Objecten of fragmenten daarvan opgeslagen in de depots ontsluiten voor een breed publiek.

FindX kan dit zelfstandig uitvoeren of u in uw bedrijfsproces assisteren.

In de schatkamers die de diverse depots zijn, ons erfgoed ligt er opgeslagen. Om inzicht te krijgen in hetgeen er gevonden is en nog gevonden kan worden biedt FindX een breed scala aan diensten. Hierbij flinke hoeveelheden scherven van objecten uit het verleden en grondmonsters uit kuilen, greppels en anderszins grondsporen verzameld worden. De informatie gegenereerd door deze onderzoeken is onmetelijk groot.